Delta Plaza

Eesmärk oli luua maja iseloomu ja arhitektuuriga haakuv identiteet ja hästi toimiv infograafika, mis muudaks hoone keerulise struktuuri läbipaistvaks, arusaadavaks ja lihtsalt navigeeritavaks. Keeruline parkimismaja, koridoride laburündid said lahenduse läbi piktogrammide, viidanduse ja korruseid eristava koloriidi. Läbimõeldud idee ja kvaliteetne teostus tõid soovitud tulemuse.

Identiteet2018
Foto © Tiit-Veermae