K3 infograafika

Keerulise liikumisloogikaga büroohoone, kus sissepääsud on ümber terve kontorimaja. Õige tee leidmine on tehtud arusaadavaks pealtvaate skeemi ja “markerpulkade” abil. Printsiipi on rakendatud nii hoone sees kui ka väljas. Värske ja eristuv tehnitsistlik vorm ning infograafika materjalid täiendavad hoone iseloomu.

Ruum2021